Política de privacitat

Dades de caràcter personal: De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Associació La Funcional Teatre amb domicili social al carrer Poeta Marquina, 2 17600 Figueres, CIF G17433582, l’informa que les dades personals que vostè ens faciliti a través del web seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat d’aquesta companyia amb la finalitat de gestionar la seva comanda i tramitar l’operació de compravenda. Per poder atendre la seva comanda, és imprescindible que ens faciliti vostè les dades que es requereixen per a la compra. Els mateixos seran utilitzades exclusivament per gestionar la seva comanda i tramitar l’operació de compravenda. No es faran servir les seves dades amb cap altre objecte. Addicionalment, i de manera completament voluntari, pot vostè consentir l’enviament de publicitat per diferents mitjans, inclosos els electrònics (e-mail i SMS, entre d’altres), de comunicacions i ofertes comercials de productes i serveis, promocions i accions comercials de la Companyia . En el cas que ens faciliti dades de tercers, vostè garanteix haver recaptat el consentiment exprés d’aquests tercers per a la comunicació de les seves dades a Associació La Funcional Teatre amb les finalitats de tractament indicades en la present Política de Privacitat. En qualsevol cas, La Associació Funcional Teatre l’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigida a La Associació Funcional Teatre
a l’adreça prèviament indicada, incloent en la comunicació la Referència: “Protecció de Dades de Caràcter Personal”. També, pot donar-se de baixa comunicant per correu o modificar les seves dades seguint l’enllaç que apareix a la web un cop iniciada la sessió i seguint les instruccions indicades o enviant un correu electrònic a la nostra adreça de correu indicant les dades. En cas que l’Usuari sigui menor de 14 anys, les seves dades personals han de ser facilitades amb autorització del seu representant legal. Per tant, SI TENS MENYS DE CATORZE ANYS, HAS DE DEMANAR AUTORITZACIÓ A TEUS PARES PER INTRODUIR LES TEVES DADES PERSONALS AL WEB.